DSCF4556_redigerad_bättre beskärning.jpg

About // Om

Anna Lindberg is a photographer/writer/translator, born in Falun 1982 and based in Stockholm. Upcoming exhibition in September 2019: The Invisible People, Rum för översättning, Bokmässan, Gothenburg. Literary works: Något måste hända nu (Mix förlag, 2012), Frihetsgudinnor (Dockhaveri förlag, 2019). Please visit www.annalindbergtext.se for more information on books and translations (Swedish only).

Anna Lindberg är fotograf, författare och översättare. Född 1982 i Falun och bosatt i Stockholm. Kommande utställning i september 2019: The Invisible People, Rum för översättning, Bokmässan, Göteborg. Skönlitterära verk: Något måste hända nu (Mix förlag, 2012), Frihetsgudinnor (Dockhaveri förlag, 2019). Besök www.annalindbergtext.se för mer information om böcker och översättningar.