Eva-Tea Lundberg
Eva-Tea Lundberg

”Att översätta påminner om att spela, att tolka text är för mig som att tolka en notbild. Ett sökande efter en utmärkande rytm och klang och efter textens eller musiken essens – det som finns där utan att faktiskt stå där; det outsagda, oskrivna. Hur lyfter jag fram och återger det?”

Linda Östergaard
Linda Östergaard

”Att översätta är för mig att läsa och läsa och bege mig till de platser dit det lästa skickar mig och skriva det jag hittar där.”

Anna Gustafsson Chen
Anna Gustafsson Chen

”Att översätta handlar helt enkelt om att läsa ordentligt och om att försöka överföra det man läser till en svenska som i ord, fraser, betydelse och tonfall motsvarar det man tycker sig förstå och känna i ursprungstexten. Det blir en tolkning - en annan översättare kanske skulle uppleva texten på ett annat sätt än jag. Lite som när olika orkestrar spelar samma partitur.”

Niclas Hval
Niclas Hval

”Översättning är för mig att försöka möta varje ny text på dess egna villkor. Kanske också att aldrig vara nöjd, att alltid vilja mer.”

Helena Hansson
Helena Hansson

”Jag har svårt för alla mer eller mindre krystade metaforer om översättning. Att översätta är ingenting annat än att så noggrant som möjligt överföra alla de komponenter som en text består av - sakinnehåll, ton, tilltal, rytm, flöde, undertexter, bilder och så vidare - från ett språk till ett annat.”

Magdalena Sørensen
Magdalena Sørensen

”Att översätta är att samtala med språken för att försöka ta reda på hur långt de kan sträcka sig och var de kan tänkas mötas.”

John Swedenmark
John Swedenmark

”Slutförandefasen är den mest tillfredsställande. Det är som att få uppleva språkets blomstring."

Anna Jansson
Anna Jansson

"Översättning är en chimär (av grekiskans khim'aira – 'benämning på ett mytologiskt djur, format av get, lejon och drake'). Översättning är en myt. Översättning är ett djur. Översättning kan spruta eld. Översättning kan äta upp dig."

Alva Dahl
Alva Dahl

”Jag måste längta ner i tomheten och mötet med en annan vilja; söka efter formuleringar som uppstår genom mig, utan att vara mina.”

Daniel Gustafsson
Daniel Gustafsson

”Jag tror det är värdefullt att då och då i arbetet stanna upp och fråga sig själv: vem är du, var kommer du ifrån, vilka erfarenheter, åsikter, känslor och affekter tar du med dig in i översättningens rum?"

Sofia Hysing
Sofia Hysing

”Översättning är som måleri, det är som att stå framför samma livfulla stilleben som författaren byggt upp men i ett annat rum där ljuset studsar in annorlunda i gommen och i ögonen; det är ett ständigt sökande efter författarens lumen i försöket att försöka översätta – återge, parafrasera – texten inuti det nya språkrummet; och att vissa dagar sitta i ständigt dunkel och våndas över jämförelsen av käll- och målspråkpalettens ordkulörer.”

Eva-Tea Lundberg
Linda Östergaard
Anna Gustafsson Chen
Niclas Hval
Helena Hansson
Magdalena Sørensen
John Swedenmark
Anna Jansson
Alva Dahl
Daniel Gustafsson
Sofia Hysing
Eva-Tea Lundberg

”Att översätta påminner om att spela, att tolka text är för mig som att tolka en notbild. Ett sökande efter en utmärkande rytm och klang och efter textens eller musiken essens – det som finns där utan att faktiskt stå där; det outsagda, oskrivna. Hur lyfter jag fram och återger det?”

Linda Östergaard

”Att översätta är för mig att läsa och läsa och bege mig till de platser dit det lästa skickar mig och skriva det jag hittar där.”

Anna Gustafsson Chen

”Att översätta handlar helt enkelt om att läsa ordentligt och om att försöka överföra det man läser till en svenska som i ord, fraser, betydelse och tonfall motsvarar det man tycker sig förstå och känna i ursprungstexten. Det blir en tolkning - en annan översättare kanske skulle uppleva texten på ett annat sätt än jag. Lite som när olika orkestrar spelar samma partitur.”

Niclas Hval

”Översättning är för mig att försöka möta varje ny text på dess egna villkor. Kanske också att aldrig vara nöjd, att alltid vilja mer.”

Helena Hansson

”Jag har svårt för alla mer eller mindre krystade metaforer om översättning. Att översätta är ingenting annat än att så noggrant som möjligt överföra alla de komponenter som en text består av - sakinnehåll, ton, tilltal, rytm, flöde, undertexter, bilder och så vidare - från ett språk till ett annat.”

Magdalena Sørensen

”Att översätta är att samtala med språken för att försöka ta reda på hur långt de kan sträcka sig och var de kan tänkas mötas.”

John Swedenmark

”Slutförandefasen är den mest tillfredsställande. Det är som att få uppleva språkets blomstring."

Anna Jansson

"Översättning är en chimär (av grekiskans khim'aira – 'benämning på ett mytologiskt djur, format av get, lejon och drake'). Översättning är en myt. Översättning är ett djur. Översättning kan spruta eld. Översättning kan äta upp dig."

Alva Dahl

”Jag måste längta ner i tomheten och mötet med en annan vilja; söka efter formuleringar som uppstår genom mig, utan att vara mina.”

Daniel Gustafsson

”Jag tror det är värdefullt att då och då i arbetet stanna upp och fråga sig själv: vem är du, var kommer du ifrån, vilka erfarenheter, åsikter, känslor och affekter tar du med dig in i översättningens rum?"

Sofia Hysing

”Översättning är som måleri, det är som att stå framför samma livfulla stilleben som författaren byggt upp men i ett annat rum där ljuset studsar in annorlunda i gommen och i ögonen; det är ett ständigt sökande efter författarens lumen i försöket att försöka översätta – återge, parafrasera – texten inuti det nya språkrummet; och att vissa dagar sitta i ständigt dunkel och våndas över jämförelsen av käll- och målspråkpalettens ordkulörer.”

show thumbnails